عید سعید فطر مبارک

جمعه 01 اردیبهشت 1402 00:00:00
...

 مطربا نغمه عیدانه زن و دست فراز

 که ز هر پرده نغزت هله ای دیگر شد

 صد کنم شکر بر این عید که از عرش رسید

 صد کشم رشک که ایام صیام آخر شد

 عید سعید فطر مبارک. طاعاتتون قبول درگاه خداوند. 

چاپ خبر
        Copyright © 2013 bmi, Inc. All rights reserved. تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. اینستاگرتم  آپارات  بله  Rss 2.0