درباره ما

دوستان خوب:
مي دونيد بهترين چيزها را در هر كشوري با عنوان ملي بيان مي كنند.
روزهاي ملي - اعياد ملي - شعارهاي ملي ... خلاصه هر چيزي كه متعلق به مردم يك كشور باشد آن را ملي نامگذاري مي كنند.
ما هم يكي از اين ملي ها هستيم كه متعلق به مردم ايرانيم . ما بانك ملي هستيم . بانك ملي ايران كه مال همه شما مي باشد.
خيلي سالها پيش كه حتي مامان و باباهاي شما هم شايد به دنيا نيامده بودند ، همه ي مردم ايران تصميم گرفتند يك بانكي داشته باشند كه مال خودشان باشند نه مال خارجي ها .همه با هم تصميم گرفتند و مثل همه ي وقتهايي كه اين تصميم ها كارهاي بسيار بزرگي مي كند بانكي ساختند و اسمش را ملي گذاشتند.
سال 1307 بود. همه مي دانستند كه بانك بايد اول پول داشته باشد . پس دوباره دست به كار شدند هر كس هر چيزي داشت آورد. از النگوي مامان ها گرفته تا كتاب دانشجو ها و كساني كه هم سن و سال شما بودند پول تو جيبي هايشان را آوردند و روي هم ريختند و خلاصه قطره قطره جمع شد و بانك ملي ايران به وجود آمد.
براي همين هميشه مديران و كارمندان بانك ملي علاقه ي زيادي به مردم كشورشان دارند و مي دانند آنها امانتدار پول مردم هستند و در بانكي كار مي كنند كه مردم يك كشور آن را به وجود آورده اند.
خيلي چيزها اولين بار توسط اين بانك در كشور ايجاد شده و حالا هم براي اولين بار يك سايت بانكي براي شما آينده سازان و اميدان آينده اين كشور طراحي شده تا بتونيد از حالا مديريت كارهاي خودتون را بطور واقعي آموزش ببينيد و وقتي وارد جامعه شديد يك مدير موفق در همه ي عرصه ها باشيد.
هدف ما تربيت كساني است كه به نحو عالي امور مالي شخصي خود و خانواده ي خود و در نهايت جامعه ي خود را مديريت مي نمايند.
 همه ي كساني كه در پشت صحنه براي شكل گيري اين خدمت تلاش كردند براي شما آرزوي موفقيت دارند.

        Copyright © 2013 bmi, Inc. All rights reserved. تمامی حقوق این سايت متعلق به بانک ملی ایران می باشد. اینستاگرتم  آپارات  بله  Rss 2.0