سند راهبردی بانك

ردیف اولویت راهبردی اهداف کمی اقدامات راهبردی
یک افزایش توان ثروت ‏آفرینی کشور - افزایش سهم تامین مالی بخش صادرات به کل تامین مالی
- افزایش نسبت دارایی‌های مولد (درآمدزا) به كل دارایی‌ها
- کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات
- افزایش حجم انتقال پول و اعتبار در سطح بین المللی در بخش صادرات
- افزایش مجموع سپرده های دریافتی و تودیعی ارزی
- رشد ارزش صدور خدمات بانکداری بین المللی (درآمد حاصل از فعالیت واحدهای خارج از کشور )
- افزایش جذب منابع از صندوق توسعه ملی
- افزایش نوآوری در محصولات
- تسویه مطالبات بانک از دولت
- فروش اموال و املاك مازاد
- واگذاری شركت‌های مازاد
- اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
اولویت دهی بخش صادرات در خدمات بانکی، تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد، طراحی و استقرار نظام یکپارچه مدیریت ریسک بانک، پیگیری وصول مطالبات، فعال سازی شبکه بین الملل بر اساس برنامه استراتژیک و عملیاتی، برقراری تعامل با صندوق توسعه ملی با هدف جذب منابع، ایجاد شورای پژوهشی، برقراری تعامل با دولت با هدف کاهش مطالبات بانک از دولت، طراحی سامانه مدیریت املاک، طراحی و استقرار نظام مدیریت پرتفوی دارایی ها و بدهی ها، اجرا و كنترل سیاست های اعتباری در حوزه تامین سرمایه در گردش
دو تامین مالی پایدار دولت و كاهش اتكا دولت به درآمدهای نفتی - افزایش سودآوری
- افزایش نرخ بازده دارایی‌ها
- افزایش بازدهی حقوق صاحبان سهام
- كاهش قیمت تمام شده پول
- افزایش سپرده های موثر بانک
- افزایش سهم بانك از كل بازار سپرده‌های شبكه بانكی
طراحی و استقرار نظام یکپارچه مدیریت ریسک بانک، طراحی و استقرار نظام جامع بازاریابی، افزایش درآمد کارمزدهای بانکی، افزایش سهم سپرده های كم هزینه نسبت به كل سپرده ها، طراحی و پیاده سازی فرآیند و ساختار توسعه/ بهبود محصول
سه مشارکت فعال و موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری - افزایش مشاركت در بهبود قوانین و مقررات مربوطه (قانون بانكداری بدون‌ربا، قانون پولی و بانكی و ... )
- افزایش تعامل با نهادهای سیاست‏گذاری و قانون‌گذاری
همکاری با کمیسیون اقتصادی دولت و مجلس و تعامل با نهادهای سیاست گذار و قانون گذار
چهار تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی- اداری - بهبود نسبت كفایت سرمایه
- بهبود انضباط مالی و اداری
- تقویت نظارت سیستمی (غیرحضوری) بر عملكرد شعب
- كاهش اضافه برداشت از بانك مركزی
طراحی و استقرار نظام یکپارچه مدیریت ریسک بانک، طراحی و استقرار نظام مدیریت پرتفوی دارایی ها و بدهی ها، پیگیری افزایش سرمایه، فعال سازی كمیته مدیریت ریسك (ریسك اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار)، ارتقاء سامانه کنترل سیستماتیک واحدها
پنج ارتقاء هم‌افزایی درون‌سازمانی و همكاری فراسازمانی - اجرای تفاهم‌نامه‌های منعقده با سازمان‏ها
- گسترش همکاری سندیکایی در تامین مالی تسهیلات
تعاملات بازاریابی و انعقاد تفاهم نامه، طراحی و استقرار نظام مدیریت پرتفوی دارایی ها و بدهی ها، تعامل با سازمان ها و سایر موسسات مالی و اعتباری
شش ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی - تكمیل سامانه بانكداری یكپارچه (Core banking)
- رشد سالانه نسبت تراكنش‌های غیرحضوری به كل تراكنش‌ها
متمرکز سازی و یکپارچه سازی سامانه های موجود بانک (سامانه های ارزی و ریالی بانک)، استقرار چهارچوب مدیریت سرویس، ایجاد پنجره واحد و یکپارچه سازی ارائه سرویس در شعب، ایجاد و مدیریت انبار داده ها، استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات و توسعه خدمات الكترونیكی بانكی
هفت توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی - افزایش سرانه درآمد به شعب
- افزایش سرانه درآمد عملیاتی بانک
- افزایش نسبت درآمد عملیاتی به هزینه عملیاتی
- توسعه مدیریت مشارکتی
- افزایش رضایت مشتریان
فرآیند بهبود شبكه شعب، طراحی و استقرار نظام جامع بازاریابی، طراحی و پیاده سازی فرآیند و ساختار توسعه /بهبود محصول، طراحی و استقرار نظام یکپارچه مدیریت ریسک بانک، افزایش درآمد کارمزدهای بانکی، تغییر تركیب سپرده ها با هدف كاهش هزینه، توسعه سامانه نظام پیشنهادها، طراحی و استقرار نظام پایش رضایت مشتریان (پرسشنامه استاندارد)، طراحی و استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

اقدامات مستقل اطلاع رسانی اولویت های راهبردی وزارت و اهداف کمی بانک ، برگزاری همایش سراسری، ایجاد بخش مرتبط با مدیریت راهبردی در سایت بانك ، برگزاری جلسات و ارزیابی عملکرد بانك بر اساس سند راهبردی، درج مطلب در نشریه داخلی یا ایجاد یک نشریه داخلی ماهانه در مورد مدیریت راهبردی، طراحی و اجرای بودجه ریزی مرتبط با اهداف کمی و اقدامات راهبردی، طراحی و اجرای اتصال پاداش به عملکرد، فعال سازی کمیته/شورای تحول اداری و در غیر این صورت ایجاد شورای تحول راهبردی، اجرای نظام پیشنهادات راهبردی، درج سند راهبردی در انتشارات بانك ، تخصیص اهداف و اقدامات راهبردی به واحدهای سازمانی مشخص، پیمایش سنجش آگاهی، علاقه مندی و باور به سند راهبردی، برگزاری مصاحبه خبری در مورد سند راهبردی

اداره كل مدیریت ریسك و برنامه ریزی

تعداد بازدید: 102497


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail