مشتری گرامی اطلاعات ذیل صرفاً جهت اطلاع رسانی جزئیات و نتایج جشنواره مورد نیاز بوده و نزد بانک محفوظ می باشد

توجه : اطلاعات امتیاز تا ساعت 12 نیمه شب مورخه 1395/10/06 می باشد

مشاهده امتیاز و نتایج قرعه کشی

Captcha
مشاهده امتیاز و نتایج قرعه کشی

نتایج قرعه کشی

مرحله سوم
مرحله دوم
مرحله اول