پیش بینی تعداد بیکاران دراتحادیه اروپا در سال 2005

با وجود تلاش شدید دولتها در مبارزه با بیکاری ، متأسفانه هنوز از موفقیتی چشمگیر و پایدار اثری نیست. بعضی ازصاحبنظران ، گرانی دستمزد و هزینه پرسنلی را از عاملان مؤثر آن دانسته ، کاهش هزینه تولید در اثر کاهش دستمزد و افزایش ساعات کار در هفته را باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش اشتغال می دانند. گروه دیگری از صاحبنظران ، بر این باورند که کاهش دستمزد باعث کاهش بیشتر قدرت خرید و رکود بازار شده و جبراً ، کاهش تولید و افزایش بیشتر بیکاری را در پی خواهد داشت.

  • ۱۳۸۴/۰۳/۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2712
این گروه ، علت بیکاری را در کاهش نیاز به نیروی انسانی در اثر ماشینی شدن روزافزون تولیدات و خدمات دانسته ، علیرغم گروه دیگر که معتقدند افزایش اشتغال فقط با کاهش ساعات کار، یعنی تقسیم کار موجود بین نیروی کار موجود ، میسر خواهد بود و اضافه می نمایند که با اشتغال بیشتر ، قدرت خرید اجتماع افزایش یافته ، بالا رفتن تقاضا ، بالا رفتن تولید و اشتغال بیشتر را به دنبال خواهد داشت. این صاحبنظران در اثبات نظریه خود استدلال می نمایند که حتی مؤسسات تولیدی و خدماتی که ترازنامه آنها سود چشمگیری را منعکس می نماید ، بعلت عدم نیاز به نیروی انسانی که پی آمد ماشینی کردن می باشد ، هرساله به اخراج تعداد قابل توجهی از کارگر و کارمند می پردازد. عامل دیگری که در ایجاد بیکاری در کشورهای صنعتی نقشی بسیار مؤثر دارد ، انتقال محلهای تولید به کشورهای عرضه کننده نیروی کار ارزان می باشد که از خاور دو ر تا ترکیه و حتی اروپای شرقی و آفریقا را فرا می گیرد. اگر این کشورها بتوانند با در پیش گرفتن یک سیاست اقتصادی سنجیده و طرح ریزی شده از این موقعیت تاریخ استفاده کنند ، خواهند توانست در ظرف یکی دو دهه از ایک اقتصاد سامان یافته و مترقی برخوردار گردند. جدول زیر نمودار پیش بینی درصد بیکاری در سال 2005 و ساعات واقعی کار هفتگی در سال 2004 در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می باشد : درصد بیکاری ساعات کار 2004 در 2005 مردان زنان لهستان 5/18 7/42 5/37 اسلواکی 5/15 6/41 5/39 لیتونی 8/10 3/38 6/36 اسپانیا 7/10 4/40 2/35 لیتوانی 6/10 9/42 2/40 آلمان 8/9 7/41 4/31 فرانسه 6/9 9/39 4/33 مالت 2/9 6/41 2/35 یونان 0/9 5/43 9/38 چک 9/8 0/44 5/39 فنلاند 8/8 2/39 8/34 بلژیک 7/8 8/40 3/32 استونی 7/8 6/40 1/38 *** درصد بیکاری ساعات کار 2004 در 2005 مردان زنان ایتالیا 9/7 3/41 1/35 پرتقال 5/6 7/40 4/36 سوئد 5/6 3/38 5/32 اسلووانی 1/6 1/41 3/39 دانمارک 0/6 2/38 9/31 مجارستان 0/6 0/42 4/39 هلند 2/5 9/36 8/24 انگلستان 7/4 0/40 5/29 لوکزامبورگ 7/4 8/40 7/33 ایرلند 5/4 8/40 9/30 قبرس 5/4 9/40 0/36 اتریش 0/4 5/44 3/34 به طوریکه درنمودار بالا مشاهده می گردد ، در اتریش ساعات کار هفتگی مردان در 2004 ، (5/44 ساعت) از سایر کشورهای عضو بیشتر و پیش بینی بیکاری در 2005 ، (4 درصد) از سایرین کمتر است. این امر اتفاقی بوده و نمی توان آنرا دلیلی برای اثبات نظریه مبارزه با بیکاری از راه افزایش کار تلقی کرد زیرا مقایسه ساعات کار و درصد بیکاری در سایر کشورها نتایج دیگری را نشان می دهد : مثلاً بیکاری در کشور چک ، با وجود هفته ای 44 ساعت کار برای مردان و 5/39 ساعت کار برای زنان (بیشتر از اتریش) ، 9/8 درصد پیش بینی میگردد یا احتمال بیکاری در لهستان 5/18 می باشد در حالیکه ساعات هفتگی کار برای مردان و زنان به ترتیب ، 7/42 و 5/37 ساعت است یا در ایرلند و انگلستان با داشتن ساعات کاری کمتر از آلمان پیش بینی بیکاری به ترتیب فقط 5/4 و 7/4 درصد بوده در حالیکه در آلمان 8/9 درصد می باشد. مقایسه سایر کشورها نیز چنین نسبتهائی را بدست می دهد. در اقتصاد هر کشور هر قدر امکان مکانیزه کردن (رباط و رایانه) و انتقال محل تولید به کشورهای عرضه کننده نیروی کار ارزان بیشتر باشد ، امکان بیکاری نیز بیشتر بوده ، نیاز به تدابیر واقع بینانه دارد. در آلمان بیکاری در این سال 8/9 درصد پیش بینی می گردد. در پایان ماه فوریه 2005 برخلاف انتظاری که میرفت نه تنها کاهش نیافته بلکه به حدی افزایش یافته که از بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته است . طبق گزارش اداره کار ، تعداد بیکاران در پایان ماه فوریه 2005 به 434/216/5 نفر یعنی 6/12 درصد رسیده است که 000/177 نفر بیش از ماه قبل و 000/575 نفز بیش از ماه فوریه سال قبل می باشد. البته باید توجه داشت که در این اقلام بخشی از دریافت کنندگان «کمک اجتماعی دولت» که طبق قانون جدید معروف به «Hartz 4» از امسال جزو بیکاران محسوب می گردند مستور میباشد که عدد دقیق آن هنوز محاسبه نشده است. آمار بالا همانطور که اشاره شد از طرف اداره کار (نام جدید آن «آژانس کار کشور» ) اعلام شده و اقلام اداره کل آمار کشور که هنوز اعلام نگردیده ، آمار بیکاران را شاید حدود 10 درصد نشان دهد. علت آن ، نادرست بودن محاسبات این یا آن اداره نبوده بلکه بعلت متفاوت بودن سبک احتساب ، از آنجمله تفسیر مفهوم «بیکاری» می باشد. به عنوان مثال : در محاسبات اداره آمار کشور که هماهنگ با استاندارد «سازمان جهانی کار» وابسته به سازمان ملل متحد (ILO/International Labour Organization) میباشد ، کسانیکه در هفته از یک ساعت به بالا کار می‏کنند بیکار محسوب نمی گردند. طبق این استاندارد ، بیکار کسی است که اصولاً کار نداشته باشد در حالیکه در محاسبات آژانس کار کشور ، کسانی که در هفته کمتر از 15 ساعت کار داشته باشند نیز جزو بیکاران محسوب می گردند. همینطور در سایر معیارهای سنجش ، مانند مدت بیکاری و غیره نیز بعضاً تفاوتهائی وجود دارد. بعضی از صاحبنظران تعداد واقعی بیکاران در کشورهای صنعتی را بیش از اقلام اعلام شده می دانند ، زیرا در این اقلام بیکارانی که بعلت نیافتن کار ، اجباراً به گذراندن دوره های آموزشی در گسترش حرفه خود ، یا فراگیری حرفه ای دیگر پرداخته یا ناموفقانه بکار آزاد روی آورده اند ، بیکار محسوب نمی گردند در حالیکه اینان در مدت دوره آموزشی ، شغل و درآمد نداشته و در صورت شغل آزاد به طور ناموفق ، نیز در دفتر ، کارگاه و مغازه خود «بیکار نشسته»یا در اثر ناامیدی از یافتن کار ، دیگر به آژانس رجوع نکرده و نام ایشان از لیست حذف شده در حالیکه شخصاً به دنبال کار می گردند.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: