اجرای بایگانی الکترونیکی اسناد بستر ساز ایجاد بانک اطلاعاتی در شبکه بانکی است

رییس اداره ارتباطات و نگهداری اسناد بانک ملی ایران گفت: برای کاهش هزینه ها، افزایش ضریب ایمنی و دسترسی سریع وآسان به اسناد بانکی، ایجاد بسترهای بایگانی الکترونیکی دربانکها ضروری است.

  • ۱۳۸۴/۰۲/۱۸ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 6887
محمد احسانی، نگهداری اسناد بانکی را چالشی پیش روی شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: تعداد بایگانی های بانک از مرز 40 میلیارد برگ می گذرد و این بایگانی بیش از 13 درصد از فضای بانک که مکانهای گرانقیمت هستند را اشغال کرده است. به گفته وی، این درحالی است که با وجود صرف هزینه های بسیار برای نگهداری این اسناد نه تنها اغلب آنها در حال از بین رفتن است بلکه برای یافتن سند مورد نظر باید زمان بسیاری را صرف کرد. احسانی گفت: در زمان تصویب آیین نامه مربوط به بند «و»ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور در سال 1352 و اصلاح تبصره ماده 16آیین نامه مذکور در سال 1361 تا کنون دستورالعمل مربوط به نگهداری اسناد مورد بازبینی و اصلاح قرار نگرفته است. وی با اشاره به گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات و اهتمام شبکه بانکی برای پیاده سازی تغییرات الکترونیکی در عملیات بانکی گفت: این اداره به لحاظ رسالتی که برای نگهداری اسناد در بانک دارد با حمایت و همکاری مدیریت بانک، مکاتبات زیادی برای تغییر دستور العمل مربوط به نگهداری اسناد انجام شده که امید است با هماهنگی بانک مرکزی و قوه قضاییه این تغییرات اعمال شود. وی افزود: در زمان حاضر اغلب بانکها در کشورهای پیشرفته از طریق بایگانی الکترونیکی اسناد، خطر پذیری بانک خود را با توجه به ایجاد پشتوانه قوی از اسناد و مدارک کاهش داده اند. وی اتصال شبکه بانکی به طرح شتاب را اقدامی موثر در اجرایی شدن بایگانی الکترونیکی دانست و افزود: طرح شتاب این امکان را به شبکه بانکی می دهد تا با بایگانی الکترونیکی اسناد علاوه بر تمرکز اسناد و کاهش هزینه های نگهداری ، بانک اطلاعاتی قوی از مشتریان بانکی ایجاد شود.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: