اعمال روشمند اصلاحات، شبکه بانکی را برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور یاری می دهد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اعمال روشمند و نظام مند برنامه های اصلاح ساختاری در کنار فعالیت آزاد رقابتی شبکه بانکی، بستر لازم برای تحقق اهداف بلند مدت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کند.

  • ۱۳۸۴/۰۱/۱۵ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 3825
دکتر حمید پور محمدی در نشست خبری تبیین "همایش عملکرد و دستاوردهای شبکه بانکی" افزود: در این راستا جهت گیری های مثبتی در چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم توسعه دیده شده که نظام بانکی با اتکا به دستاوردهای بدست آمده در طول برنامه سوم توسعه و انتقاد و پیشنهادهای دیگران برای بهبود عملکرد، خود را برای ورود به این عرصه جدید آماده می کند. وی افزود: برگزاری همایش و نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای نظام بانکی کشور به لحاظ حضور مسولان بانک ها ، مشتریان ، دانشگاهیان و نمایندگانی از دولت فرصت مناسبی را برای بررسی عملکرد و ارایه راهکارهای منطقی در راستای بهبود خدمات دهی فراهم می کند. وی با تاکید بر رسالت بانکها در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و توسعه ای کشور گفت: در این راستا چشم اندازی برای نظام بانکی در برنامه چهارم توسعه دیده شده که امید است برگزاری این همایش مسیر تحقق این اهداف را هموار کند. پور محمدی استقلال بانک مرکزی را نخستین هدف برنامه چهارم توسعه عنوان کرد که گامهای اولیه برای تحقق آن با انتصاب رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری برداشته شد. وی حذف سهیمه بندی ، نرخ بندی و اولویت های بخش برای مناطق مختلف، تامین نیازهای دولت از طریق پرداخت یارانه نقدی و وجود اداره شده در قالب بودجه های سنواتی ، کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی وشبکه بانکی، کاهش رشد تسهیلات تکلیفی به میزان 20 درصد و بهبود ساختار سرمایه بانکها را از دیگر جهت گیری های برنامه چهارم توسعه برای بهبود کارایی در راستای تحقق برنامه های اقتصادی کشور ذکر کرد. پور محمدی با تاکید بر اجرای بانکداری الکترونیکی در شبکه بانکی برای ارایه خدمات بهینه و حرکت به سوی بانکداری مشتری محور در کشور گفت: شبکه بانکی در طول اجرای برنامه سوم توسعه جهش مناسبی برای اجرای بانکداری الکترونیکی در کشور داشت که با شرایط مطلوب هنوز فاصله دارد و امید است در برنامه چهارم این اهداف محقق شود. وی افزود: از آنجا که بیش از 70 درصد هزینه های بانک را هزینه های عملیاتی تشکیل می دهد که به سپرده گذار تعلق دارد و بخشی از هزینه های غیر عملیاتی بانکها از جمله نرخ استهلاک دارایی و مطالبات مشکوک الوصول بر اساس قانوق غیر قابل کاهش هستند، کاهش نرخ سود تسهیلات نیز تنها می تواند با کاهش هزینه های اداری و پرسنلی بانک محقق شود که تقریبا غیر ممکن است. به گفته وی، شبکه بانکی با داشتن 16 هزار شعبه و 172 هزار نفر پرسنل حدود چهار هزار میلیارد ریال هزینه اداری و پرسنلی دارد که حتی با به صفر رسیدن این هزینه ها نیز نمی توان کاهش 5/4 درصدی نرخ سود تسهیلات را محقق کرد و تحقق این هدف یا باید از سوی دولت تامین شود یا سپرده گذار. در ادامه مدیر عامل بانک سپه نیز برگزاری همایش دستاوردهای شبکه بانکی را اقدامی موثر برای شناخت نیاز مخاطبین بانک دانست و گفت: برنامه چهارم توسعه رسالتی بزرگی برای شبکه بانکی متصور شده که از جمله می توان تعامل فعال با اقتصاد جهانی و تامین نیازهای لازم برای سرمایه گذاری ها را نام برد که برگزاری این همایش به لحاظ فراهم کردن شرایط برقراری ارتباط با صاحبنظران می تواند شبکه بانکی را برای تحقق این اهداف یاری کند. محمود رضا خاوری گسترش خدمات الکترونیکی را از الزامات پیش روی بانکها ذکر کرد و افزود: اصلاح ساختار درونی بانکها و حذف تکالیف و محدودیتها برای پاسخگویی مناسب به مشتریان و اجرای بانکداری نوین در کشور ضروری است. وی بانکها را بنگاه هایی اقتصادی معرفی کرد که علاوه بر سودآوری و تامین منابع مورد نیاز اقتصاد باید اهداف اجتماعی را برآورده کنند و افزود: با توجه به این رسالتها در این همایش باید راهکارهای مناسب برای افزایش قدرت پاسخگویی بانکها با در نظر گرفتن ظرفیت فعلی آنها بررسی شود.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: