درآمد بانک ملی ایران سال آینده به بیش از 19 هزار میلیارد ریال می رسد

رییس اداره حسابداری کل و بودجه بانک ملی ایران گفت: درآمد بانک ملی در سال 1384 به بیش از 19هزار میلیارد ریال می رسد که پیش بینی می شود سود خالصی معادل 700 میلیارد ریال کسب کند.

  • ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 3239
علی رادنیا با اشاره به رشد درآمد مشاع در بانک ملی ایران افزود: با توجه به رشد سپرده های مدت دار در بانک ملی که ناشی از افزایش اعتماد عمومی به این بانک است، انتظار می رود درآمد مشاع بانک سال آینده به بیش از 14 هزار و 892 میلیارد ریال بالغ شود که 76درصد کل درآمد بانک را به خود اختصاص خواهد داد. این نسبت در سایر بانکها حدود 71 درصد پیش بینی شده است. وی گفت: جذب سپرده ها در نیمه نخست امسال با 8/13 درصد رشد مواجه شد که از پیش بینی جلوتر است. در این دوره پرداخت تسهیلات نسبت به سال گذشته 6/13 درصد افزایش داشت. وی افزود: بر اساس پیش بینی های انجام شده میزان سپرده های جذب شده تا پایان سال جاری با رشد 22 درصدی نسبت به سال گذشته به 162هزار میلیارد برسد و با توجه به رشد 23 درصدی مورد انتظار برای سال آینده این رقم به 200هزار میلیارد ریال خواهد رسید که از این میزان 44 درصد مربوط به سپرده های مدت دار( بلند مدت و کوتاه مدت) است. وی افزود: سود پرداختی به سپرده گذار در سال 1384 از محل درآمد مشاع حدود 11 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است. رادنیا با اشاره به سرمایه ناکافی و نا متناسب در بانکها و لزوم حضور فعال در بازارهای مالی بین المللی، افزایش سرمایه را به منظور رعایت استانداردها و الزامات بین المللی ضروری دانست. وی نسبت کفایت سرمایه در بانک ملی ایران را 8/5درصد عنوان کرد و افزود: با توجه به پیش بینی افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت تا پایان برنامه پنج ساله سوم، سرمایه بانک ملی ایران نیز افزایش خواهد یافت.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: