کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد

کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد(۴): با توجه به گستردگی و شیوع گسترده کرونا در سطح جهان، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با ارسال نامه های جداگانه ای برای بانک های توسعه ای ضمن اعلام اقلام ضروری و فوری مورد نیاز، برای دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی اعلام آمادگی کرد/ گفتنی است، مخاطب نامه های این سازمان بانک جهانی (WB)، بانک توسعه اسلامی(IDB)، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا(AIIB) و صندوق اوپک برای توسعه جهانی (OFID) بوده است/ در این نامه ها ضمن اشاره به طراحی برنامه های کمک فوری به کشورها برای مقابله با ویروس کرونا از سوی بانک های توسعه ای بویژه بانک جهانی، با توجه به مسئولیت اجتماعی-بین المللی آنها و عضویت ج.ا.ایران در این نهادها، تأکید شده است: انتظار می‌رود نهادهای فوق از کمک های خود، ایران را که در منطقه غرب آسیا بیش از سایر کشورها تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته است، با فوریت بهره مند سازند.

  • ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۰۸:۱۳:۳۱
  • 548

کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای از اعلام آمادگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دریافت کمک های بانک های توسعه ای خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی، بنا بر اعلام کمیته مذکور، با توجه به گستردگی و شدت شیوع کرونا در سطح جهان، معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با ارسال نامه های جداگانه ای ضمن اعلام اقلام ضروری و فوری مورد نیاز، برای دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی از بانک های توسعه ای اعلام آمادگی کرد.
این گزارش تصریح دارد: نظر به لزوم مهار این ویروس تهاجمی، این سازمان با ارسال پیام هایی، از کمک های بانک جهانی (WB)، بانک توسعه اسلامی(IDB)، بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیایی(AIIB) و صندوق اوپک برای توسعه جهانی (OFID) برای مقابله جمهوری اسلامی ایران با بحران جهانی شیوع کرونا استقبال نمود.
در این نامه ها ضمن اشاره به طراحی برنامه های کمک فوری به کشورها برای مقابله با ویروس کرونا از سوی  بانک های توسعه ای بویژه بانک جهانی، با تاکید بر مسئولیت اجتماعی-بین المللی آنها و  عضویت ج.ا.ایران در این نهادها، تصریح شده است: انتظار می‌رود نهادهای فوق از کمک های خود، ایران را که در منطقه غرب آسیا بیش از سایر کشورها تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفته است، با فوریت بهره مند سازند.
کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با ویروس کرونای وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه آورده است: این اقدام دولت جمهوری اسلامی در راستای سلسله اقدامات جامع و همه جانبه برای تجهیز منابع داخلی و خارجی برای شکست کرونا صورت گرفته است.
این گزارش می افزاید: مخاطب نامه های سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به روسا ی بانک جهانی،بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه زیر بنایی آسیایی و مدیرکل صندوق اوپک (افید)، در تاریخ چهارده اسفند ماه ۱۳۹۸ بوده است.
همچنین در این گزارش آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان از کلیه ابزارهای در اختیار در راستای حمایت و پشتیبانی از مردم عزیز در مقابله با شیوع ویروس کرونا استفاده خواهد کرد.

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: