بهینه سازی جانمایی شعب بانک ملّی ایران

عضو هیات مدیره و معاون شعب بانک ملی ایران از بهینه سازی جانمایی شعب این بانک خبرداد و گفت: بانک ها باید حساسیت ویژه ای نسبت به انتخاب مکان مناسب برای شعب خود در جهت حداقل سازی هزینه ها، حداکثر کردن سهم خود از بازار نسبت به رقبا و افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق دسترسی سریع داشته باشند.

  • ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰۹:۳۸:۰۰
  • 2034
برات کریمی در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان اینکه مکان یابی یا جانمایی بهینه، انتخاب بهترین مکان برای انجام یـک فعالیـت، با توجه به شرایط و اقتضائات موجود است کـه بتوانـد بیشترین بهره وری را در راستای نیل به اهداف از پـیش تعیـین شـده تامین کند، گفت: در واقع یکی از مهمترین سؤالات پیش روی یک بنگاه اقتصادی جانمایی آن است تا آنجا که این مساله می تواند تعیین کننده موفقیت و یا شکست بنگاه باشد، زیرا هر بنگاه از لحاظ مکانی دامنه نفوذی دارد که اکثریت مشتریان خود را از داخل این محدوده جذب می کند.

وی افزود: این مسأله برای بنگاه های دارای شعب متعدد مانند بانک ملی ایران از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه انتخاب بهینه مکان شعب بانک اثر بسزایی در عملکرد و کارایی آن ها خواهد داشت و این موضوع همواره یکی از مهمترین تصمیمات فعالیت بانکداری است.

این عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه در اقتصاد بانک محور کشور، میزان دسترسی مردم به خدمات بانکی یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان و برنامه ریزان است، عنوان کرد: بانک ها به ویژه بانک های دولتی باید در انتخاب مکان شعب، علاوه بر درنظر داشتن مصالح خود، پاسخگوی الزامات نهادهای دولتی و نظارتی و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود نیز باشند که بانک ملی ایران همواره این موضوع را مدنظر دارد.

معاون شعب بانک ملی ایران ادامه داد: لازم است جانمایی شعب بانک، با در نظر داشتن دقیق جمیع شرایط، اهداف چندگانه و محدودیت های موجود انجام شود که این امر می توانـد باعـث جـذب مشـتریان بیشتر، رشد تجهیز منابع مالی و به تبع آن افزایش بهره وری بانک گردد.

کریمی اضافه کرد: طبعا به منظور تصمیم گیری در خصوص جانمایی مناسب شعب، باید عوامل و پارامترهای متعددی از جمله سیاست های کلان کشور، عوامل مربوط به بانک (اولویت های راهبردی بانک و ...)، ویژگی های جمعیت شناختی، نزدیکی به خدمات و تسهیلات شهری، حمل و نقل، ترافیک و موقعیت مکانی و وضعیت شعب موجود را مدنظر قرار داد.

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا ادارات تخصصی بانک در حوزه شرح وظایف و مسئولیت های خود و با در نظر گرفتن تمامی شرایط و عوامل تاثیرگذار و در صورت لزوم استفاده از نظرات مشاوران برون سازمانی، پیشنهادهای خود را درخصوص جانمایی بهینه شعب، جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی، به هیات مدیره بانک ارائه می کنند.

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: