انتصابات جدید در بانک ملی ایران

با صدور احکامی توسط محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران تعداد 3 نفر از همکاران به سمت های جدید مدیریتی منصوب شدند که عبارتند از

  • ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۵:۱۳:۰۰
  • 7247

1.هادی سالار خیلی : سرپرست مدیریت امور طرح و برنامه

2.ادموند قالدی : سرپرست اداره کل سازمان و روش ها 

3.مهدی علی آقایی : سرپرست اداره کل امنیت و توسعه سیستم ها

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: