کسب گواهی استاندارد ایزو 10015 توسط بانک ملی ایران

اداره کل آموزش بانک ملی ایران برای نخستین بار موفق به کسب گواهی استاندارد ایزو 10015 و گواهی مربوطه از موسسه ICT ایتالیا شده است.

  • ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2793

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ایزو 10015 یکی از استانداردهای بین المللی اصول مدیریت کیفیت است که بر اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیاز به آموزش مناسب تاکید دارد و بانک ملی ایران به عنوان دومین بانک در میان بانک های عضو کمیسیون، موفق به دریافت آن شده است.

این استانداردها راهنمایی هایی را برای یاری رساندن به سازمان و کارکنان هنگام بررسی مسایل آموزشی ارایه می کند و از پنج بخش تشخیص نیاز آموزشی، طراحی و برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی نتایج آموزشی (اثربخشی) و پایش و بهبود فرآیند آموزشی تشکیل می شود.

تعیین نیازهای آموزشی واقعی و متناسب با هر شغل، اختصاص دوره و کارگاه های آموزشی بر اساس شایستگی های احصاء شده، وحدت رویه در اجرای طرح درس در سراسر کشور، اجرای برنامه های آموزشی به صورت یکسان در ادارات امور، کاهش چشمگیر هزینه های آموزشی با به کارگیری نرم افزار مناسب جهت ارزیابی اثربخشی آموزشی و... از جمله نتایج پیش بینی شده از اجرای استاندارد مذکور است.

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: