بانک ملی ایران بیشترین سهم کارت پول و خودپرداز شبکه بانکی را در اختیار دارد

بانک های شبکه بانکی کشور تا پایان دی ماه سال جاری جمعاً 12 میلیون و 109 هزار و457 انواع کارت پول صادر کرده اند که بانک ملی ایران بیشترین سهم را در این خصوص به خود اختصاص داده است.

  • ۱۳۸۴/۱۲/۰۸ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2812
تا پایان دی ماه سال جاری شعب این بانک جمعاً 3 میلیون و 121 هزار و425 عدد ملی کارت صادر کرده اند که از این میزان یک میلیون و 19 هزار و593 عدد کارت در تهران و 2 میلیون و101 هزارو 832 عدد کارت در سایر استان ها صادر شده است. شبکه بانکی کشور تا پایان دی ماه امسال 4 میلیون و 406 هزارو 261 عدد کارت در استان تهران و 7 میلیون و 703 هزارو 196 عدد کارت در سایر استان ها توزیع کرده اند. بنابراین گزارش در طی مدت یاد شده شبکه بانکی کشور همچنین 3 هزارو 995 دستگاه خودپرداز در کشور راه اندازی کرده است که یک هزارو 299 دستگاه خودپرداز در استان تهران و 2 هزار و 696 دستگاه خودپرداز در سایر استان ها راه اندازی شده است. بانک ملی ایران در راه اندازی خودپردازها نیز بیشترین سهم را در میان 15 بانک دولتی و خصوصی به خود اختصاص داده است. بانک ملی ایران تا پایان دی ماه سال جاری 769 دستگاه خودپرداز در سراسر کشور راه اندازی کرده است که 235 دستگاه در تهران و 534 دستگاه در سایر استان ها واقع شده است.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: