بانک ملی ایران هزینه های دریافت شده بابت تعویض ملی کارت ها را بازمی گرداند

بانک ملی ایران هزینه های دریافت شده بابت تعویض ملی کارت با کد 1700 را به صاحبان کارت ها بازمی گرداند.

  • ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2477
با توجه به اینکه لازم است ملی کارت های با کد 1700 برای رعایت مسایل امنیتی تعویض شود، بانک ملی ایران بابت این تعویض 20 هزار ریالی از حساب دارندگان کارت ها کسر کرده بود که بر اساس تصمیم اخیر هیأت مدیره این بانک این هزینه به دارندگان ملی کارت بازگردانده می شود. بر این اساس هزینه های کسر شده از حساب دارندگان ملی کارت به حساب این افراد واریز می شود. طبق برنامه زمانبندی شده این وجوه به مرور به حساب دارندگان ملی کارت واریز می شود. با توجه به اینکه لزوم تغییر ملی کارت ها با کد 1700 از سوی بانک ملی ایران اعمال شده است این بانک پرداخت هزینه تعویض کارت ها را بر عهده گرفته است که این صرفاً شامل تغییر این گونه کارت ها است و در سایر موارد تعویض ملی کارت هزینه از مشتری دریافت می شود.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: