برای پیاده سازی طرح جامع انفورماتیک: کارکنان بانک ملی ایران مهارتهای هفت گانه را آموزش می بینند

کارکنان بانک ملی ایران در راستای ایجاد بستر مناسب برای پیاده سازی طرح جامع انفورماتیک و تحقق بانکداری الکترونیکی بصورت غیر متمرکز مهارتهای هفت گانه رایانه( ICDL) را آموزش می بینند.

  • ۱۳۸۴/۰۲/۰۷ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2477
با توجه به ضرورت آشنایی کارکنان بانک به فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت ارایه شفاف خدمات و جلب رضایت بیشتر مشتریان در مرحله نخست 130 ساعت آموزش برای فراگیری مهارتهای هفت گانه پیش بینی شده است. مفاهیم پایه فناوری اطلاعات(مبانی رایانه)، استفاده از رایانه و مدیریت فایلها((Windows، اطلاعات و ارتباطات( Internet )، واژه پردازها( (Word، صفحه گسترده ها( Excel)، بانکهای اطلاعاتی (Access) و ارایه مطالب( Power point) از مهارتهای هفت گانه رایانه ای هستند که به عنوان مهارتهای پایه به کارکنان بانک ملی ایران ارایه می شود. کارکنان واجد شرایط برای فراگیری این مهارتها در مرحله نخست ، روسا ومعاونین ادارات مرکزی و ادارات امور شعب، روسای حوزه ها، روای شعب درجه پنج، روسا و معاونین شعب درجه چهارو بالاتر و روسا و معاونین شعب درجه یک و دو بانک کارگشایی، کارشناسان و بازرسان، روسا و معاونین دوایر، پزشکان، پیراپزشکان و تکنسینهای بیمارستان بانک ملی و درمانگاه های اقماری آن در تهران و شهرستانها، اعضای هیات آموزشی، مددکاران اجتماعی، کتابداران و مترجمان هستند.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: