شعب بانک ملی ایران برای رسیدن به کارایی رتبه بندی می شوند

رییس اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی ایران گفت: عملکرد شعب بانک ملی ایران در راستای بهبود کارایی، رفع نارسایی ها و استفاده بهینه از امکانات موجود، با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) ارزیابی و رتبه بندی می شوند.

  • ۱۳۸۴/۰۲/۰۶ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 9448
ساسان گلباز اندازه گیری میزان کارایی شعب و مقایسه واحدهای موفق و نا موفق را پیش نیازی برای دستیابی به کارایی دانست و افزود: این در شرایطی است که تاکنون مدل و چارچوبی علمی برای محاسبه کارایی شعب با توجه به تعدد شاخص های کارایی در بانکها طراحی و مورد استفاده قرار نگرفته است. به گفته وی، برای سنجش عملکرد شعب شاخصهای متفاوتی وجود دارد که هر یک بخشی از فعالیتهای یک شعبه را در بر می گیرد از این رو بکارگیری تکنیکی مناسب که بتواند با ادغام تمام شاخصها، معیاری برای ارزیابی عملکرد شعب ارایه و نتایج بدست آمده وضعیت کارایی شعب را در هر یک از شاخه ها نمایش دهد، ضروری است. وی ارزیابی دقیق و صحیح واحدها را ابزاری برای حضور دایم در بازار رقابتی معرفی کرد و گفت: این ارزیابی به بانک این امکان را می دهد که بر مبنای نقاط ضعف و قوت برنامه راهبردی آینده خود را برای حضور مستمر در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی طراحی و در مسیر پیشرفت و توسعه گام بردارد. گلباز اعمال مدیریت مناسب را تضمین کننده بهترین انتخاب و تحقق کامل اهداف راهبردی بانک توصیف کرد و افزود: استفاده از شاخص های اندازه گیری و ارزیابی جذب و نگهداری نیروی انسانی و تهیه و تامین تجهیزات مورد نیاز ابزارهای اصلی بانک برای تجهیز و تخصیص منابع از طریق جذب سپرده و سرمایه گذاری در داراییهای با بهره وری بالا، ارایه خدمات مالی و کسب درآمدهای کارمزدی محسوب می شوند که تحقق این اهداف نیازمند مدیریتی مناسب است. وی گفت: بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عمکلرد شعب بانک یکی از مناسب ترین راهکار ها برای شناخت دقیق و علمی مسایل و مشکلات سازمانی و تجزیه و تحلیل کارایی واحدهای ستاد و صف بانک است. به گفته گلباز، کاربرد این روش تنها منحصر به تعیین کارایی واحدها نبوده بلکه قادر است با ارایه اطلاعات و نتایج متنوع، مدیران را در تعیین اهداف و تدوین برنامه های آتی یاری می دهد. رییس اداره تحیقیقات و برنامه ریزی بانک ملی ایران افزود: با توجه به کاربردهای مختلف روش تحلیل پوششی داده ها، در مرحله نخست عملکرد و کارایی شعب از دیدگاه جذب سپرده، تسهیلات و خدمات ارزیابی می شود و در مرحله بعدی میزان رضایتمندی مشتریان و کارکنان و اعتبار سنجی مشتریان با استفاده از این روش اندازه گیری خواهد شد.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: