نظام بانکداری بدون ربا با استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی محقق می شود

مدیر عامل بانک سپه گفت: نظام بانکداری بدون ربا ریشه در ایدئولوژی و ارزشهای اقتصاد اسلامی دارد و تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.

  • ۱۳۸۴/۰۱/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 3206
محمود رضا خاوری در همایش دستاوردهای شبکه بانکی کشور خاطرنشان کرد، در اقتصاد اسلامی نه تنها به فرد بلکه به اجتماع و نهادهای موثر اجتماعی توجه شده و حذف ربا از اقتصاد توانسته آفت موجود در تعامل میان سرمایه گذار و مجری طرحها و توزیع عادلانه سود را بر طرف سازد. وی تجهیز و تخصیص منابع را از آثار اصلی عملیات بانکداری بدون ربا در کشور عنوان کرد و گفت: در بخش تجهیر منابع مانده سپرده های بخش غیردولتی نزد بانکها از هشت هزار و 800 میلیارد ریال در سال 65 به 487 هزار و 863 میلیارد ریال در سال 82 رسید که از این میزان حدود 407 هزار و 948 میلیاردر ریال آنرا بانکهای تجاری جذب کردند. خاوری تصریح کرد، در زمینه تخصیص منابع نیز مانده تسهیلات اعطایی از دو هزار و 803 میلیارد ریال در سال 65 به 442 هزار و 397 میلیاردریال افزایش یافت که از این میزان 312 هزار و 272 میلیارد ریال را بانکهای تجاری پرداخت کردند. وی حذف بهره و برقراری کارمزد را از جمله مراحل اجرای بانکداری بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست و اظهار داشت: با توجه به استقرار نظام جمهوری اسلامی و ضرورت حذف بهره از سیستم بانکی، شورای پول و اعتبار در سال 58 تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رساند. به گفته خاوری بر اساس این تغییرات سود تضمین شده به عنوان جایگزین جدیدی هم برای جذب سپرده ها و هم برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری مورد عمل قرار گرفت. وی حذف ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی را از مهم ترین اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا خواند و گفت: تسهیل در امور پرداختها و دریافتها، مبادلات و معاملات و سایر خدمات که به موجب قانون بر عهده بانکها گذاشته شده با اجرای صحیح و پیاده سازی دقیق عملیات بانکی بدون ربا محقق می شود. مدیر عامل بانک سپه تخصیص بخشی، تعدیل فرهنگ وثیقه، بازگشت روان و بدون وقفه پول و سرمایه، هدایت، کنترل و نظارت بر مصرف تسهیلات، سود آوری مطلوب و کاهش ریسک سرمایه گذاری و کاهش احتمال زیان بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری ربوی را از ویژگیهای مهم بانکداری بدون ربا توصیف کرد. وی از افزایش 25 درصدی سپرده ها در سالهای 75 تا 82 خبر داد و گفت: این تجهیز مناسب سرمایه از اجرای دقیق بانکداری بدون ربا در کشور نشات می گیرد و اگر چه در تحقق اهداف این قانون با مطلوبیتها فاصله داریم اما می توان گفت تا کنون نیز در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی موفق بوده ایم.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: