با تمهیدات قانونی انگیزه بانکها برای سرمایه گذاری در طرحهای زیر بنایی افزایش می یابد

مدیر کل ساختمانها و آزادراههای وزارت راه و ترابری گفت: با افزایش ضریب اطمینان سرمایه گذاری و تضمین 15 درصدی سرمایه گذای بر اساس تمهیدات قانونی علاوه بر حفظ سرمایه مردم، انگیزه بانکها در سرمایه گذاری در طرحهای زیر بنایی افزایش می یابد.

  • ۱۳۸۴/۰۱/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2219
سعیدی کیا در همایش دستاوردهای شبکه بانکی کشور با تاکید بر مشارکت 20 تا 50 درصدی بانکها در اجرای طرحهای راهسازی کشور افزود: از یک هزار و 170 کیلومتر آزادراه در دست احداث در کشور 750 کیلومتر با مشارکت شبکه بانکی کشور در حال بهره بردای است. به گفته وی 510 کیلومتر از این میزان آزاد راه توسط منابع بانک ملی ایران در حال احداث است که به زودی 310 کیلومتر آن به بهره برداری خواهد رسید. وی ساخت 15 هزار کیلومتر آزادراه در کشور را برای کشور مطلوب دانست و گفت: بر اساس تمهیدات قانونی خطر پذیری سرمایه گذاری بانکها در اینگونه طرحها کاهش یافته و سرمایه گذاران با ضریب اطمینان بالاتری در طرحهای آزادراه سازی مشارکت می کنند. به گفته وی پنج هزار کیلومتر آزادراه برای کشور ضروری است که در حال حاضر حدود هزار کیلومتر در حال ساخت و 600 کیلومتر به بهره برداری رسیده است. در ادامه عضو هیات مدیره بانک ملی ایران طرحهای زیر بنایی را بستر ساز توسعه اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: سیستم بانکی با وجود موانع و مواجه بودن با کمبود منابع بیش از 32 هزار میلیارد ریال در طول برنامه سوم برای حمایت از طرحهای زیر بنایی به اقتصاد کشور تزریق کرده است. دکتر محمود بهمنی افزود: از آنجا که کمتر از 56/1 درصد از منابع بانک ملی ایران متعلق به دولت است، نباید بانکهای دولتی را بانکهایی کاملا خصوصی دانست. به گفته وی در طول برنامه سوم توسعه دو هزار و 500 میلیارد ریال برای طرحهای سیمانی و چهار هزار میلیارد ریال برای طرحهای راه آهن از طریق بانکها سرمایه گذاری شده است. وی اضافه کرد: به استثنای آزادراهها که همواره برای آنها دو درصد بیش از نرخ سود تسهیلات بلند مدت سود پرداخت می شود، در طرحهای زیر بنایی و عمرانی با نرخ بازدهی حداقل روبرو بوده ایم. بهمنی تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها را از جمله دلایل کاهش کارایی دانست و افزود: بیش از یک هزار میلیارد ریال از سرمایه بزرگترین بانک کشور که قبل از افزایش سرمایه اخیر دو هزار و 260 میلیارد ریال بود به سپرده های مردمی اختصاص یافت که نشان از خصوصی بودن منابع بانک دارد. به گفته وی در حال حاضر شبکه بانکی کشور حدود 616 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که 50 درصد آن مربوط به طرحهای زیر بنایی است و با افزایش سرمایه این حد مجازهای مربوط به اعطای تسهیلات افزایش می یابد. وی افزود: بدهی دولت به شبکه بانکی 139 هزار میلیارد ریال است و در حال حاضر کل منابع سیستم بانکی 695 هزار و 770 میلیارد ریال است که 616 هزار میلیارد آن برای اعطای تسهیلات اختصاص یافته است.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: