سرمایه بانک ملی ایران 10 برابر شد

سرمایه بانک ملی ایران با اعمال افزایش سرمایه از دو هزار و 260میلیارد ریال به 22هزار و 400میلیارد ریال افزایش یافت.

  • ۱۳۸۴/۰۱/۱۴ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2772
با تصویب افزایش سرمایه 630 درصدی شبکه بانکها از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز و موارد خاص در مجمع عمومی عادی فوق العاده بانکها، سرمایه بانک ملی ایران نیز بیش از 10 برابر افزایش یافت. 16هزار و 700 میلیارد ریال این افزایش سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابت و سه هزار و 440 میلیارد ریال آن نیز از محل اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی تامین شد. این افزایش سرمایه علاوه بر بهبود کفایت سرمایه بانک و افزایش توانایی بانک در پاسخگویی به مشتریان، سبب ارتقا جایگاه و اعتبار بانک ملی ایران در بازارهای پولی و مالی بین الملل می شود.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: