از محل حساب ذخیره ارزی بانک ملی ایران برای اجرای 163 طرح توسعه ای گشایش اعتبار کرد

بانک ملی ایران از ابتدا تا پایان بهمن ماه امسال برای اجرای 163 طرح توسعه ای یک میلیارد و 173 میلیون و 249 هزار و 500 دلاراز محل حساب ذخیره ارزی گشایش اعتبار کرد.

  • ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 1298
این بانک تا پایان بهمن ماه سال جاری 969 میلیون و 607هزار و 292 دلار برای اجرای 136 طرح صنعتی و 12 میلیون و 576هزار و 506 دلار برای اجرای پنج طرح معدنی گشایش اعتبار کرد. بانک ملی ایران علاوه بر مبالغ گشایش اعتبار شده از محل حساب ذخیره ارزی 103 طرح به ارزش بیش از دو میلیارد و 287میلیون و 411 هزار و869 دلار در دست بررسی دارد که از این تعداد 95 طرح به طرح های صنعتی با ارزش دو میلیارد و 268میلیون و 816 هزار و 504 دلار اختصاص داشت. تعداد طرح های مصوب در این دوره به 137 طرح به ارزش یک میلیارد و 145میلیون و 805 هزار و 629 دلار رسید که طرح های صنعتی 108 فقره به ارزش بیش از یک میلیارد و پنج میلیون و 758 هزار و 546 دلار را به خود اختصاص دادند. طرح های نساجی گشایش اعتبار شده از محل حساب ذخیره ارزی در این دوره به 29 میلیون و 65هزار و 701 دلار در قالب 19 طرح رسید. طرح های مصوب این بخش در بانک ملی ایران به 121میلیون و 723 هزار و 706دلار در قالب 26 طرح بالغ شد. بانک ملی ایران در دوره مورد بررسی برای اجرای یک طرح خدمات فنی و مهندسی 62 میلیون دلار و برای اجرای دو طرح مربوط به بخش حمل و نقل 100 میلیون دلار اعتبار گشایش کرد.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: