نیمه نخست امسال مشتریان بانک ملی ایران بیش از دو میلیون جلد انواع دسته چک دریافت کردند

بانک ملی ایران در نیمه نخست امسال دو میلیون و 269 هزار جلد انواع دسته چکهای 25، 50 و 100 برگی معمولی ، دسته چکهای 50 برگی عهده شعب و 25برگی تضمینی و جاری –ملی به مشتریان ارایه کرد.

  • ۱۳۸۳/۱۲/۰۵ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2815
در این دوره یک میلیون و 133 هزار جلد دسته چک 25 برگی اشخاص میان واحدهای این بانک توزیع شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 10 درصد افزایش داشت. چکهای 25 برگی اشخاص نسبت به سایر چکها بیشترین میزان توزیع و مصرف را به خود اختصاص داد به طوریکه مصرف آن در واحدها به یک میلیون و 232 هزار و 899 جلد بود و کمترین میزان توزیع دسته چک در این دوره به دسته چکهای 25 برگی تضمینی به میزان 41 هزار و 840 جلد تعلق داشت. میانگین مصرف ماهانه دسته چکهای 25 برگی اشخاص در واحدهای تهران بزرگ وکرج 70 هزار و 991 جلد و در شعب شهرستانها 134هزارو 492 جلد بود. واحدهای بانک ملی ایران در این دوره 349 هزار و 580 جلد دسته چک 50 برگی اشخاص از نوع معمولی مصرف کردند ، میانگین مصرف ماهانه واحدهای تهران بزرگ در نیمه نخست امسال به 17هزار و 265 جلد و واحدهای شهرستانها به 40 هزار و 988 جلد رسید. در دوره مورد بررسی 75 هزار و 94 جلد دسته چک 100 برگی معمولی، 31 هزار و 355 جلد دسته چک 50 برگی عهده شعب و 34هزار و 706 جلد دسته چک 25 برگی تضمینی در واحدهای بانک ملی ایران به مشتریان ارایه شد. بانک ملی ایران در شش ماه نخست امسال 545هزار و 386 جلد دسته چک 25 برگی جاری-ملی به مشتریان عرضه کرد. میانگین مصرف ماهانه این دسته چکها در واحدهای تهران بزرگ 16هزار و 803 جلد و در واحدهای شهرستانها 74 هزار و 95 جلد بود.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: