در نخستین جشنواره روابط عمومی های وزارت اقتصاد مدیر عامل بانک ملی ایران به عنوان مدیر عامل برتر انتخاب شد

مدیر عامل بانک ملی ایران در نخستین جشنواره روابط عمومی های وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ حمایت از روابط عمومی به عنوان مدیر عامل برتر انتخاب شد.

  • ۱۳۸۳/۱۱/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 2897
این جشنواره چهار روزه در چهار بخش ارتباطات مردمی و رسانه ها، پژوهش و افکار سنجی، انتشارات مکتوب و الکترونیکی و غرفه برتر میان دو گروه بانکها و بیمه ها و سازمانهای وابسته برگزار شد. بانک ملی ایران در بخش پژوهش و افکار سنجی مقام نخست را دریافت کرد و بانکهای توسعه صادرات ایران و کشاورزی در رده های بعدی قرار گرفتند. از میان سازمانهای وابسته سازمانهای جمع آوری و فروش املاک تملیکی و امور اقتصادی و دارایی استان قم مقام های نخست و دوم را کسب کردند و از سازمان امور اقتصاد و دارایی استان سیستان و بلوچستان تقدیر شد. در بخش ارتباطات مردمی و رسانه ها بانکهای کشاورزی ، صادرات و ملی ایران مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و از سازمان امور اقتصاد و دارایی استان فارس تقدیر شد. در بخش نشریات مکتوب و الکترونیکی شرکت سهامی بیمه ایران مقام نخست را به خود اختصاص داد و بانکهای صادرات و تجارت در رده های بعدی قرار گرفتند و از میان سازمانهای وابسته گمرک ایران ، سازمان اقتصاد و دارایی استان قزوین و سازمان حسابرسی به عنوان مقام های اول تا سوم انتخاب شدند. در بخش غرفه آرایی ، غرفه داران نمونه از بانک مسکن و سازمان حسابرسی انتخاب شدند و غرفه های بیمه آسیا و سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانهای قم و زنجان به عنوان غرفه های نمونه معرفی شدند. در پایان مراسم نیز بانک ملی ایران به عنوان سازمان ویژه معرفی شد و از دکتر ولی اله سیف تقدیر شد.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: