نیمه نخست امسال فروش سفته در بانک ملی ایران 35 درصد افزایش یافت

بانک ملی ایران در نیمه نخست امسال 401میلیارد و 577 میلیون ریال سفته، برات ، انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری فروخت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 32 درصد رشد داشت.

  • ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 7866
فروش سفته در واحدهای بانک ملی ایران در دوره مورد بررسی به 35درصد رشد به 386میلیارد و 960میلیون ریال رسید. سفته دریافتی از چاپخانه در این دروه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 69درصد افزایش یافت و به 768میلیارد و 210میلیون ریال و سفته ارسالی به ادارات امور شعب و شعب مستقل بانک ملی با 134 درصد افزایش به 849میلیارد و 332 میلیون ریال رسید. بانک ملی ایران در نیمه نخست امسال 160 میلیون ریال برات فروخت که این میزان فروش به لحاظ محدود بودن مصرف آن در مبادلات تجاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 18درصد کاهش داشت. فروش بارنامه عمده بار در این دوره با هشت درصد افزایش حدود 10 میلیارد و 63 میلیون ریال و بارنامه خرده بار با 74درصد کاهش 63میلیون ریال بود. در این دوره چهار میلیارد و 331 میلیون ریال صورت وضعیت مسافری فروخته شد . بانک ملی ایران بابت فروش این اسناد و اوراق بهادار در نیمه نخست امسال حدود دو میلیارد و 514میلیون ریال کارمزد دریافت کرد.
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: