برگزاری سومین جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی بانک ملی ایران

سومین جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی بانک ملی ایران برگزار شد.

  • ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۶:۵۴:۲۴
  • 2596

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه که با حضور عباس شفیعی عضو هیات مدیره بانک به عنوان ناظر کمیته، حبیب الله رشید ارده معاون منابع انسانی بانک به عنوان مالک کمیته و همچنین اعضای کمیته متشکل از مدیر امور طرح و برنامه، و روسای ادارات کل سرمایه انسانی، سازمان و روش ها، آموزش، رفاه و درمان و روابط عمومی از سوی اداره کل مدیریت استراتژیک برگزار شد، راهکارهای رسیدن به اهداف بررسی شد.
بازنگری و طراحی دوره های آموزشی، ایجاد و استقرار مدیریت دانش، ساماندهی امکانات آموزشی و رفاهی و ورزشی، ساماندهی مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) و بهبود مدل و روش پرداخت پاداش ها از جمله موارد بررسی شده در این جلسه بود.
حاضران در این جلسه بر لزوم رعایت مفاهیم و اهداف استراتژیک بانک تاکید کرده و پیاده سازی آنها به طور دقیق و منظم در همه واحدها را خواستار شدند.

آلبوم تصاویر خبر
دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: