صرفه جویی ماهانه یک میلیارد تومان با راه اندازی اتوماسیون اداری بانک ملی ایران

راه اندازی سیستم اتوماسیون بانک ملی ایران اثر بسیار شگرفی در کاهش هزینه های اداری داشته است.

  • ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
  • 10349

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، طی شش ماه گذشته که این سیستم در ادارات مرکزی، ادارات امور شعب تهران و واحدهای تابعه و شعب مستقل بانک راه اندازی شده، حدود 2 میلیون و 500 هزار گردش نامه در آن انجام شده است.

به طور کلی می توان مدت زمان صرفه جویی شده در انتقال و جا به جایی نامه ها را در طول این دوره، بیش از 37 میلیون نفر- دقیقه و هزینه صرفه جویی شده از محل نیروی انسانی را بیش از 5 میلیارد و 283 میلیون تومان ارزیابی کرد.

اتوماسیون اداری بانک ملی ایران طی شش ماه گذشته از هدر رفت دست کم 48 هزار بسته کاغذ جلوگیری و در این بخش تقریبا 570 میلیون تومان صرفه جویی ایجاد کرده است. این روند می تواند کمک زیادی به حفظ محیط زیست کند.

مجموع صرفه جویی هزینه ها در دو بخش کاهش مصرف کاغذ و کاهش هزینه نیروی انسانی با راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری بانک ملی ایران طی شش ماه گذشته حدود 6 میلیارد تومان برآورد می شود.


دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک:
دیدگاه: