دیدار جمعی از مدیران نظام بانکی با رئیس قوه قضاییهa