صد روز 100 اقدام - روز پنجاه و ششم

شنبه 28 اسفند 1395


رشد 1117 درصدی


رشد 1117 درصدی


تکمیل پازل تامین مالی


تکمیل پازل تامین مالی


شکستن قفل


شکستن قفل


صورت مالی دولت


صورت مالی دولت


کارنامه درخشان بانک ها


کارنامه درخشان بانک ها


رشد تسهیلات قرض الحسنه


رشد تسهیلات قرض الحسنه


بازار شرکت های کوچک و متوسط


بازار شرکت های کوچک و متوسط


اوراق صکوک


اوراق صکوک


تحلیل پذیری بورس


تحلیل پذیری بورس


گسترش مرزهای اقتصادی با همسایگان


گسترش مرزهای اقتصادی با همسایگان


تامین مالی شرکت های نوپا


تامین مالی شرکت های نوپا


قانون مالیات بر ارزش افزوده


قانون مالیات بر ارزش افزوده


طعم شیرین سهامداری


طعم شیرین سهامداری


حسابداری تعهدی


حسابداری تعهدی


بوک بیلدینگ


بوک بیلدینگ


پیوستن به آیسکو


پیوستن به آیسکو


تحول استراتژیک


تحول استراتژیک


سهم 61 درصدی


سهم 61 درصدی


تعدیل نرخ های مالیاتی


تعدیل نرخ های مالیاتی


ایجاد توازن در منابع


ایجاد توازن در منابع


پیاده سازی حسابرسی


پیاده سازی حسابرسی


توسعه بیمه عمر


توسعه بیمه عمر


وزارتخانه استراتژی محور


وزارتخانه استراتژی محور


باروری بودجه


باروری بودجه


خروج از لیست سیاه پول شویی


خروج از لیست سیاه پول شویی


قیمت تضمینی محصولات کشاورزی


قیمت تضمینی محصولات کشاورزی


نرخ گذاری بیمه


نرخ گذاری بیمه


شفاف سازی مطالبات و بدهی ها


شفاف سازی مطالبات و بدهی ها


اوراق اختیار معامله


اوراق اختیار معامله


طرح ملی بیمه


طرح ملی بیمه


پنجره واحد تجارت


پنجره واحد تجارت


توسعه اقتصادی و حمایت از تولید


توسعه اقتصادی و حمایت از تولید


کارایی مالیات در اقتصاد


کارایی مالیات در اقتصاد


توسعه دولت الکترونیک


توسعه دولت الکترونیک


تمرکز زدایی در صنعت بیمه


تمرکز زدایی در صنعت بیمه


تامین مالی از بازار سرمایه


تامین مالی از بازار سرمایه


امنیت بیمه گذاران


امنیت بیمه گذاران


سامانه سنهاب


سامانه سنهاب


رشد و رونق در شرق کشور


رشد و رونق در شرق کشور


جذب سرمایه خارجی


جذب سرمایه خارجی


درآمد واگذاری


درآمد واگذاری


شناسایی ابر ذینفعان استعلامات


شناسایی ابر ذینفعان استعلامات


صنعت بیمه


صنعت بیمه


خصوصی سازی


خصوصی سازی


هوشمندسازی عملیات مالی


هوشمندسازی عملیات مالی


کاهش ریسک کشوری


کاهش ریسک کشوری


احیای نظام مالیاتی


احیای نظام مالیاتی


افزایش بهره وری


افزایش بهره وری


رشد تراز تجاری


رشد تراز تجاری


مالیات جایگزین پول نفت


مالیات جایگزین پول نفت


عدالت مالیاتی


عدالت مالیاتی


پرهیز از رد دیون


پرهیز از رد دیون


پیاده سازی IFRS


پیاده سازی IFRS


امن سازی بازار سرمایه


امن سازی بازار سرمایه


اوراق قرضه


اوراق قرضه


سامانه جامع گمرکی


سامانه جامع گمرکی


تعداد بازدید: 38272

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2017RSSEMailAparat Channel