تماس با مدیران

BANK MELLI IRAN
www.bmi.ir
E mail : pr@bmi.ir
اداره روابط عمومی
واحد ارتباط مردمی(64140-021) مركز تلفنبانك: 60991 (ساعات پاسخگویی:    شنبه تا سه شنبه:7:10 الی 17 - چهارشنبه 7:10 الی 15- پنج شنبه 8الی 12)
دورنگار : 66738606
آدرس: تهران ـ خیابان فردوسی ـ ادارات مركزی بانك ملی ایران
صندوق پستی : 123 ـ 11365

نام استفاده کننده آدرس پست الکترونیکی
محمد رضا حسین زاده - مدیر عامل  ceo@bmi.ir
برات كریمی (عضو هیأت مدیره و معاون امور شعب) b.karimi@bmi.ir
غلامرضا پناهی (عضو هیأت مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل) gh.panahi@bmi.ir
محمود شایان (عضو هیات مدیره و معاون امور اعتباری و نظارت بر مصارف )m.shayan@bmi.ir
دکتر ناصر شاهباز (عضو هیات مدیره و معاون مالی  )n.shahbaz@bmi.ir
مسعود خاتونی  (معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات)masoud.khatouni@bmi.ir
حسین بارانی ( معاونت منابع انسانی )h.barani@bmi.ir
کاووس ایرج پور (معاون حقوقی و وصول مطالبات) k.irajpour@bmi.ir
عباس شفیعی (معاون امور پشتیبانی )
daftar9117@bmi.ir
محمدنور آزادی ( مدیر امور شعب تهران)
m.noorazadi@bmi.ir
حبیب اله رشید ارده (مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی )h.rashidardeh@bmi.ir
فرهاد حمزه (مدیر امور بازرسی و حسابرسی) f.hamzeh@bmi.ir
اصلان کریمی (مدیر امور شعب منطقه دو کشور )a.karimi@bmi.ir
علی موسوی زاده  (مدیر امور اعتباری و نظارت بر مصارف )
credit@bmi.ir
حمیدرضا فتحی بیرانوند(  مدیر امور شعب منطقه یک کشور)
سعداله عیسی زاده ( مدیر امور مجلس)
s.eisazadeh@bmi.ir
 صندوق قرض الحسنه پس انداز ملی ایران personal9988@bmi.ir
 شعبه مرکزی markazi@bmi.ir
 شعبه بازار bazar@bmi.ir
شعبه اسکانbr0271@bmi.ir
 شعبه میردامادmirdamad@bmi.ir
 شعبه حافظ hafez@bmi.ir
 شعبه فردوسی ferdowsi@bmi.ir
 شعبه سعدی saedi@bmi.ir
 شعبه حج و زیارت ziarat@bmi.ir
 شعبه چابهار chabahar@bmi.ir
 شعبه کیش kish@bmi.ir
 شعبه قشم gheshm@bmi.ir
شعبه بغداد baghdadbr@bmi.ir
اداره كل روابط عمومی pr@bmi.ir
 اداره كل آموزش training@bmi.ir
 اداره كل بانكداری شركتی personal9120@bmi.ir
 اداره كل خزانه note_sec@bmi.ir
 اداره كل ارزیابی و نظارت بر مصارف personal0016@bmi.ir
 اداره كل مهندسی و املاک  real_est@bmi.ir
 اداره كل فناوری اطلاعات it@bmi.ir
 اداره كل گزینش personal9954@bmi.ir
 اداره كل خارجه personal9945@bmi.ir
 اداره كل حفاظت فیزیکی و فنی guard@bmi.ir
  مدیریت اموربازرسی و حسابرسی personal9931@bmi.ir
 اداره كل بررسی طرحها personal9955@bmi.ir
 اداره كل نظامهای پرداخت   personal0009@bmi.ir
 اداره  كل پیگیری و وصول مطالبات liab_coll@bmi.ir
اداره  كل  تحقيقات  و برنامه ریزیpersonal9953@bmi.ir
 اداره کل حراست security@bmi.ir
 اداره كل حسابداری بودجه و آمار budget@bmi.ir
اداره کل مبارزه با پولشویی personal9957@bmi.ir
 اداره  كل حقوقی  و دعاوی personal0004@bmi.ir
 اداره كل حوزه مدیریت personal0001@bmi.ir
 اداره كل عملیات ارزی personal9944@bmi.ir
 اداره  كل رفاه و درمان welfar@bmi.ir
 اداره كل سازمان و روشها org_method@bmi.ir
 اداره  كل كارپردازی supply@bmi.ir
 اداره  كل سرمایه انسانی personal0003@bmi.ir
اداره كل بازاریابی و امور مشتریان marketing@bmi.ir
 اداره  كل اعتبارات crdt_assgn@bmi.ir
 بیمارستان بانک ملی ایران gen_hos@bmi.ir
 اداره امور شعب مركزی تهران bmi0350@bmi.ir
 اداره امور شعب شمال تهران bmi0351@bmi.ir
 اداره امور شعب جنوب تهران bmi0352@bmi.ir
 اداره امور شعب شرق تهران bmi0353@bmi.ir
 اداره امور شعب غرب تهران bmi0354@bmi.ir
 اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی bmi4400@bmi.ir
 اداره امور شعب استان آذربایجان غربی bmi5100@bmi.ir
 اداره امور شعب استان اردبیل bmi4850@bmi.ir
 اداره امور شعب استان اصفهان bmi3000@bmi.ir
 اداره امور شعب استان البرز bmi2620@bmi.ir
 اداره امور شعب استان ایلام bmi5980@bmi.ir
 اداره امور شعب استان بوشهر bmi7700@bmi.ir
 اداره امور شعب استان چهارمحال و بختیاری bmi3270@bmi.ir
اداره امور شعب استان خراسان رضوی bmi8500@bmi.ir
 اداره امور شعب استان خراسان شمالی bmi8600@bmi.ir
 اداره امور شعب استان خراسان جنوبی bmi8700@bmi.ir
 اداره امور شعب استان خوزستان bmi6500@bmi.ir
 اداره امور شعب استان زنجان bmi4300@bmi.ir
 اداره امور شعب استان سمنان bmi2500@bmi.ir
 اداره امور شعب استان سیستان و بلوچستان bmi8300@bmi.ir
 اداره امور شعب استان فارس bmi7200@bmi.ir
 اداره امور شعب استان قزوین bmi2670@bmi.ir
 اداره امور شعب استان قم bmi2700@bmi.ir
 اداره امور شعب استان کردستان bmi5600@bmi.ir
 اداره امور شعب استان کرمان bmi8000@bmi.ir
 اداره امور شعب استان کرمانشاه bmi5700@bmi.ir
 اداره امور شعب استان كهگیلویه و بویراحمد bmi7100@bmi.ir
 اداره امور شعب استان گلستان bmi9200@bmi.ir
 اداره امور شعب استان گیلان bmi3700@bmi.ir
 اداره امور شعب استان لرستان bmi6400@bmi.ir
 اداره امور شعب استان مازندران bmi9600@bmi.ir
 اداره امور شعب استان مرکزی - اراک bmi2800@bmi.ir
 اداره امور شعب استان هرمزگان bmi7800@bmi.ir
 اداره امور شعب استان همدان bmi6100@bmi.ir
اداره امور شعب استان یزد bmi3500@bmi.ir
اداره امور شعب مناطق آزاد bmi7900@bmi.ir
روابط عمومی استان آذربایجان شرقی pr4400@bmi.ir
روابط عمومی استان آذربایجان غربی pr5100@bmi.ir
روابط عمومی استان اردبیل pr4850@bmi.ir
روابط عمومی استان اصفهان pr3000@bmi.ir
روابط عمومی استان البرز pr2620@bmi.ir
روابط عمومی استان ایلام pr5980@bmi.ir
روابط عمومی استان بوشهر pr7700@bmi.ir
روابط عمومی استان چهارمحال و بختیاری pr3270@bmi.ir
روابط عمومی استان خراسان رضوی pr8500@bmi.ir
روابط عمومی استان خراسان شمالی pr8600@bmi.ir
روابط عمومی استان خراسان جنوبی pr8700@bmi.ir
روابط عمومی استان خوزستان pr6500@bmi.ir
روابط عمومی استان زنجان pr4300@bmi.ir
روابط عمومی استان سمنان pr2500@bmi.ir
روابط عمومی استان سیستان و بلوچستان pr8300@bmi.ir
روابط عمومی استان فارس pr7200@bmi.ir
روابط عمومی استان قزوین pr2670@bmi.ir
روابط عمومی استان قم pr2700@bmi.ir
روابط عمومی استان کردستان pr5600@bmi.ir
روابط عمومی استان کرمان pr8000@bmi.ir
روابط عمومی استان کرمانشاه pr5700@bmi.ir
روابط عمومی استان كهگیلویه و بویراحمد pr7100@bmi.ir
روابط عمومی استان گلستان pr9200@bmi.ir
روابط عمومی استان گیلان pr3700@bmi.ir
روابط عمومی استان لرستان pr6400@bmi.ir
روابط عمومی استان مازندران pr9600@bmi.ir
روابط عمومی استان مرکزی - اراک pr2800@bmi.ir
روابط عمومی استان هرمزگان pr7800@bmi.ir
روابط عمومی استان همدان pr6100@bmi.ir
روابط عمومی استان یزد pr3500@bmi.ir
اداره كل نظارت بر مصارف و امور شركتهاpersonal9924@bmi.ir
اداره كل خدمات نوین بانكی و شبكه های اجتماعی   tknb@bmi.ir
 شعبه مرکزی markazi@bmi.ir
 شعبه بازار bazar@bmi.ir
شعبه اسکانbr0271@bmi.ir
 شعبه حسابهای دولتی dowlati@bmi.ir
 شعبه حافظ hafez@bmi.ir
 شعبه فردوسی ferdowsi@bmi.ir
 شعبه سعدی saedi@bmi.ir
 شعبه حج و زیارت ziarat@bmi.ir
 شعبه چابهار chabahar@bmi.ir
 شعبه کیش kish@bmi.ir
 شعبه قشم gheshm@bmi.ir
شعبه بغداد baghdadbr@bmi.ir
اداره كل روابط عمومی pr@bmi.ir
 اداره كل آموزش training@bmi.ir
 اداره كل بانكداری شركتی personal9120@bmi.ir
 اداره كل خزانه note_sec@bmi.ir
 اداره كل ارزیابی و نظارت بر مصارف personal0016@bmi.ir
 اداره كل مهندسی و املاک  real_est@bmi.ir
 اداره كل فناوری اطلاعات it@bmi.ir
 اداره كل گزینش personal9954@bmi.ir
 اداره كل خارجه personal9945@bmi.ir
 اداره كل حفاظت فیزیکی و فنی guard@bmi.ir
 اداره كل بازرسی  personal0005@bmi.ir%20
 اداره كل بررسی طرحها personal9955@bmi.ir
 اداره كل نظامهای پرداخت   personal0009@bmi.ir
 اداره  كل پیگیری و وصول مطالبات liab_coll@bmi.ir
اداره  كل  مدیریت ریسک  و برنامه ریزیpersonal9953@bmi.ir
 اداره کل حراست security@bmi.ir
 اداره كل حسابداری بودجه و آمار budget@bmi.ir
اداره کل مبارزه با پولشویی personal9957@bmi.ir
 اداره  كل حقوقی  و دعاوی personal00004@bmi.ir
 اداره كل حوزه مدیریت personal0001@bmi.ir
 اداره كل عملیات ارزی inter@bmi.ir
 اداره  كل رفاه و درمان welfar@bmi.ir
 اداره كل سازمان و روشها org_method@bmi.ir
 اداره  كل كارپردازی supply@bmi.ir
 اداره  كل سرمایه انسانی personal0003@bmi.ir
اداره كل بازاریابی و امور مشتریان marketing@bmi.ir
 اداره  كل اعتبارات crdt_assgn@bmi.ir
 بیمارستان بانک ملی ایران gen_hos@bmi.ir
 اداره امور شعب مركزی تهران bmi0350@bmi.ir
 اداره امور شعب شمال تهران bmi0351@bmi.ir
 اداره امور شعب جنوب تهران bmi0352@bmi.ir
 اداره امور شعب شرق تهران bmi0353@bmi.ir
 اداره امور شعب غرب تهران bmi0354@bmi.ir
 اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی bmi4400@bmi.ir
 اداره امور شعب استان آذربایجان غربی bmi5100@bmi.ir
 اداره امور شعب استان اردبیل bmi4850@bmi.ir
 اداره امور شعب استان اصفهان bmi3000@bmi.ir
 اداره امور شعب استان البرز bmi2620@bmi.ir
 اداره امور شعب استان ایلام bmi5980@bmi.ir
 اداره امور شعب استان بوشهر bmi7700@bmi.ir
 اداره امور شعب استان چهارمحال و بختیاری bmi3270@bmi.ir
اداره امور شعب استان خراسان رضوی bmi8500@bmi.ir
 اداره امور شعب استان خراسان شمالی bmi8600@bmi.ir
 اداره امور شعب استان خراسان جنوبی bmi8700@bmi.ir
 اداره امور شعب استان خوزستان bmi6500@bmi.ir
 اداره امور شعب استان زنجان bmi4300@bmi.ir
 اداره امور شعب استان سمنان bmi2500@bmi.ir
 اداره امور شعب استان سیستان و بلوچستان bmi8300@bmi.ir
 اداره امور شعب استان فارس bmi7200@bmi.ir
 اداره امور شعب استان قزوین bmi2670@bmi.ir
 اداره امور شعب استان قم bmi2700@bmi.ir
 اداره امور شعب استان کردستان bmi5600@bmi.ir
 اداره امور شعب استان کرمان bmi8000@bmi.ir
 اداره امور شعب استان کرمانشاه bmi5700@bmi.ir
 اداره امور شعب استان كهگیلویه و بویراحمد bmi7100@bmi.ir
 اداره امور شعب استان گلستان bmi9200@bmi.ir
 اداره امور شعب استان گیلان bmi3700@bmi.ir
 اداره امور شعب استان لرستان bmi6400@bmi.ir
 اداره امور شعب استان مازندران bmi9600@bmi.ir
 اداره امور شعب استان مرکزی - اراک bmi2800@bmi.ir
 اداره امور شعب استان هرمزگان bmi7800@bmi.ir
 اداره امور شعب استان همدان bmi6100@bmi.ir
اداره امور شعب استان یزد bmi3500@bmi.ir
اداره امور شعب مناطق آزاد bmi7900@bmi.ir
روابط عمومی استان آذربایجان شرقی pr4400@bmi.ir
روابط عمومی استان آذربایجان غربی pr5100@bmi.ir
روابط عمومی استان اردبیل pr4850@bmi.ir
روابط عمومی استان اصفهان pr3000@bmi.ir
روابط عمومی استان البرز pr2620@bmi.ir
روابط عمومی استان ایلام pr5980@bmi.ir
روابط عمومی استان بوشهر pr7700@bmi.ir
روابط عمومی استان چهارمحال و بختیاری pr3270@bmi.ir
روابط عمومی استان خراسان رضوی pr8500@bmi.ir
روابط عمومی استان خراسان شمالی pr8600@bmi.ir
روابط عمومی استان خراسان جنوبی pr8700@bmi.ir
روابط عمومی استان خوزستان pr6500@bmi.ir
روابط عمومی استان زنجان pr4300@bmi.ir
روابط عمومی استان سمنان pr2500@bmi.ir
روابط عمومی استان سیستان و بلوچستان pr8300@bmi.ir
روابط عمومی استان فارس pr7200@bmi.ir
روابط عمومی استان قزوین pr2670@bmi.ir
روابط عمومی استان قم pr2700@bmi.ir
روابط عمومی استان کردستان pr5600@bmi.ir
روابط عمومی استان کرمان pr8000@bmi.ir
روابط عمومی استان کرمانشاه pr5700@bmi.ir
روابط عمومی استان كهگیلویه و بویراحمد pr7100@bmi.ir
روابط عمومی استان گلستان pr9200@bmi.ir
روابط عمومی استان گیلان pr3700@bmi.ir
روابط عمومی استان لرستان pr6400@bmi.ir
روابط عمومی استان مازندران pr9600@bmi.ir
روابط عمومی استان مرکزی - اراک pr2800@bmi.ir
روابط عمومی استان هرمزگان pr7800@bmi.ir
روابط عمومی استان همدان pr6100@bmi.ir
روابط عمومی استان یزد pr3500@bmi.ir
اداره كل نظارت بر مصارف و امور شركتهاpersonal9924@bmi.ir
اداره كل خدمات نوین بانكی و شبكه های اجتماعی   tknb@bmi.ir
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2017RSSEMailInstagramAparat Channel