ساپتا

  معرفی سامانه پیام کوتاه از طریق سیستم متمرکز ( ساپتا)
taghavi-1.JPG

در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی و افزایش کیفیت و کمیت خدمات رسانی به مشتریان، سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان (ساپتا) از طریق سیستم متمرکز در بانک ملی ایران راه اندازی گردیده است.

قابلیت استفاده از سرویس یادشده با مراجعه مشتریان و تکمیل فرم فعال‌سازی و ارائه آن به شعب فعال می‌گردد.
 
صاحب حساب برای استفاده از سرویس‌ سامانه ارسال پیام کوتاه به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه نموده و فرم درخواست فعال سازی سرویس ارسال پیام کوتاه (ساپتا) را تکمیل و امضاء می‌نماید.

ارائه مدرک شناسایی در هنگام مراجعه به شعبه ضروری می باشد.

فعال سازی یک روز پس از ارائه درخواست انجام می گیرد.

  درخواست غیر فعال سازی
مشتریان برای غیر فعال سازی سرویس‌ ارسال پیام کوتاه، می بایست به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم غیر فعال سازی ارسال پیام کوتاه (پیوست دستورالعمل) اقدام نمایند.

عمل غیرفعال سازی یک روز پس از ارائه درخواست انجام می گیرد.
  تغییر شماره تلفن همراه
درصورتی که مشتریان عضو سامانه ارسال پیام کوتاه (ساپتا) تقاضای تغییر شماره تلفن همراه خود را در سامانه مذکور داشته باشد، می بایست با مراجعه به شعب بانک، مجدداً اقدام به تکمیل و پر نمودن فرم درخواست فعال سازی سرویس ارسال پیام کوتاه نمایند.

آبنومان  این خدمت در سال 1394 مبلغ 100،000 ( یکصد هزار ریال ) بصورت سالانه می باشد.


کسر آبنومان به ازای شماره حساب صورت می گیرد.

مشتریانی که قصد لغو عضویت در این سامانه را داشته باشند باید برای لغو عضویت به شعب بانک مراجعه نمایند.


دستورالعملهای مرتبط(ویژه همکاران )

دستورالعمل 930017041026 مورخ یکشنبه 2 شهریور 1393

دستورالعمل شماره 920022010821مورخ دوشنبه 1 مهر 1392

دستورالعمل شماره 910017040035 مورخ یکشنبه 11 تیر 1391


BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2017RSSEMailAparat Channel