مدیر عامل و اعضای هيات مديره بانک ملی ايران

ابوالفضل نجارزاده
ابوالفضل نجارزاده
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۰۱
پست الکترونیکی:
a.najarzadeh@bmi.ir

عباس شفیعی
عباس شفیعی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۶۲
پست الکترونیکی:
shafiei-boardmember@bmi.ir

محمود شایان
محمود شایان
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۵
پست الکترونیکی:
----

حسن مونسان
حسن مونسان
تلفن: ۶۰۹۹۳۱۱۷
پست الکترونیکی:
h.mounesan@bmi.ir


صمد عزیزنژاد
تلفن: ۶۰۹۹۲۸۱۷
پست الکترونیکی:
----

امیر مسعود رزازان
امیر مسعود رزازان
تلفن: 60992013
پست الکترونیکی:
Am.razazan@bmi.ir

حسین بهاری
حسین بهاری
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱2
پست الکترونیکی:
----


تعداد بازدید: 518,991


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail