مدیر عامل و اعضای هيات مديره بانک ملی ايران

محمدرضا حسین زاده
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۱۹۹۷
پست الکترونیکی:ceo@bmi.ir
مشاهده بیوگرافیعباس شفیعی
تلفن:   ۶۰۹۹۲۰۶۲
پست الکترونیکی:
shafiei-boardmember@bmi.ir

ناصر شاهباز
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۳
پست الکترونیکی:
n.shahbaz@bmi.ir

مسعود خاتونی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۲
پست الکترونیکی:
masoud.khatouni@bmi.ir

کاووس ایرج پور
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۰
پست الکترونیکی:
k.irajpour@bmi.ir 
سید فرید موسوی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۵
پست الکترونیکی:
s.f.mousavi@bmi.ir 

علی موسوی زاده
تلفن: ۶۰۹۹۲۴۰۳

 پست الکترونیکی:
a.moosavizadeh@bmi.ir


تعداد بازدید: 210,933


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail