مدیر عامل و اعضای هيات مديره بانک ملی ايران

محمدرضا حسین زاده
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۱۹۹۷
پست الکترونیکی:ceo@bmi.ir
مشاهده بیوگرافیناصر شاهباز
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۳
پست الکترونیکی:
n.shahbaz@bmi.ir

مسعود خاتونی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۲
پست الکترونیکی:
masoud.khatouni@bmi.ir

عباس شفیعی
تلفن:  ۶۰۹۹۲۰۶۲
پست الکترونیکی:
daftar9117@bmi.ir

کاووس ایرج پور
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۰
پست الکترونیکی:
k.irajpour@bmi.ir
سید فرید موسوی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۵
پست الکترونیکی:
s.f.mousavi@bmi.ir

علی موسوی زاده
تلفن: ۶۰۹۹۲۴۰۳

 پست الکترونیکی:
a.moosavizadeh@bmi.ir


تعداد بازدید: 160,634


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail