معاونین مدیر عامل

شنبه 22 دی 1397

محمود شایان
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۹
پست الکترونیکی:
m.shayan@bmi.ir

مسعود خاتونی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۲
پست الکترونیکی:
masoud.khatouni@bmi.ir


عباس شفیعی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۱
پست الکترونیکی:
daftar9117@bmi.ir

ناصر شاهباز
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۳
پست الکترونیکی:
n.shahbaz@bmi.ir


کاووس ایرج پور
تلفن: ۶۰۹۹۴۰۳۰
پست الکترونیکی:
k.irajpour@bmi.ir

حبیب الله رشید ارده
تلفن: ۶۰۹۹۳۱۴۷
پست الکترونیکی:
h.rashidardeh@bmi.ir


محسن امین زارع
تلفن: 23583127
پست الکترونیکی:
m.aminzare@bmi.ir

تعداد بازدید: 499542


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail