جمعه 10 بهمن 1393

کتابخانه بانک ملي ايران

کتابخانه مرکزي بانک ملي ايران نزديک به بيست هزار عنوان کتاب در اختيار دارد که کارکنان و خانواده محترم آنان مي توانند با عضويت در اين کتابخانه از کتابهاي آن استفاده نمايند.
افراد دانشجو و پژوهشگر نيز مي توانند با ارايه کارت شناسايي معتبر از اين کتاب ها در محل کتابخانه استفاده نمايند. مي توانيد فهرست بسياري از اين کتابها را در سايت بانک ملي ايران نيز ملاحظه فرماييد.


درگاه خدمات بانک ملی ایران
سيستم ايميل بانك ملي PodCast