معرفی مدیران امور بانک ملی ایران(به ترتیب حروف الفبا)

سه شنبه 17 اسفند 1395

 مدیر امور اعتباری
علی موسوی زاده
تلفن: ۶۰۹۹۲۴۰۳
دورنگار:۶۰۹۹۲۴۸۸
پست الکترونیکی:
credit@bmi.ir

مدیرامور بازرسی وحسابرسی
فرهاد حمزه
تلفن: ۸۸۹۰۳۰۲۳
دورنگار: ۸۸۹۰۳۰۲۱
پست الکترونیکی:
f.hamzeh@bmi.ir

  مدیرامور حوزه مدیریت و روابط عمومی
حبیب الله رشید ارده
      تلفن :  ۶۰۹۹۲۰۸۷     
 دورنگار : ۶۰۹۹۴۰۶۱ 
پست الکترونیکی:
h.rashidardeh@bmi.ir

مدیر امور شعب تهران
علی رحیمی
تلفن: ‌ ۸۸۱۴۰۴۰۳
دورنگار: ۸۸۸۴۸۷۴۸
پست الکترونیکی:
a.rahimi@bmi.ir


مدیر امور شعب منطقه یک کشور 
محمدنور آزادی
تلفن: ۳۱۶۰ ۶۰۹۹
دورنگار: ۶۰۹۹۳۸۲۲
پست الکترونیکی:
m.noorazadi@bmi.irمدیر امور شعب منطقه دو کشور 
اصلان کریمی
تلفن:‌  ۶۰۹۹۲۰۸۹
دورنگار: ۶۶۷۲۰۶۰۰
پست الکترونیکی:
a.karimi@bmi.ir
 
مدیر امور طرح و برنامه
--
 تلفن: --
دورنگار: --
پست الکترونیکی:
--

 

 


مدیر امور مجلس
سعداله عیسی زاده
تلفن :۶۰۹۹۲۰۵۳
     دورنگار: ۶۶۷۵۲۵۵۹     
پست الکترونیکی:
s.eisazadeh@bmi.irتعداد بازدید: 235086

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2017RSSEMailInstagramAparat Channel