طرح خدمت

  معرفی طرح خدمت طرح خدمت طرحی است که در آن مشتریان بانکهای عضو طرح می توانند از شعب هر کدام از این بانکها درخصوص وصول چک های جاری و واریز وجوه به حساب ها به صورت online اقدام نمایند.
این طرح از مهرماه سال 1387 اولین بار عملیاتی گردید و در حال حاضر طرح مزبور فی مابین بانک ملی با  بانک صنعت و معدن   و بانک توسعه صادرات در حال اجرا می باشد.
در این طرح که با هدف ارائه خدمات آسان، سریع و صحیح به فعالان اقتصادی ایجاد گردیده وباعث حرکت سریع و چالاک سیستم بانکی می گردد مشتریان می توانند چک بانکهای یادشده را در کلیه شعب بانک ملی و یا بالعکس نقد نمایند.
شایان ذکر است واریز وجه و پرداخت چک از حساب های مشتریان در این طرح صرفاً براساس شماره شبا (شناسه بانکی) امکان پذیر می باشد.


 

  سقف پرداخت ها بر اساس دستورالعمل های صادره برای واحدها از سوی بانک ملی ، سقف پرداخت چک فی مابین بانک ملی با بانک  توسعه صادرات مبلغ 000ر000ر500ریال  می باشد.

سقف واریز وجه به حساب ها فی مابین بانک ملی با بانک  یادشده به مبلغ 100 میلیون ریال می باشد.
 ....................................................................................................

خدمات قابل ارائه برای مشتریان بانک صنعت و معدن در بانک ملی ایران :

1- حداکثر مبلغ واریز وجه به حساب ، 1 میلیارد ریال .

2- حداکثر مبلغ پرداخت چک ، 2 میلیارد ریال .
  کارمزد خدمت
 کارمزد پرداخت چک فی مابین بانک ملی و بانک  توسعه صادرات  مبلغ 000ر5 ریال می باشد که از آورنده چک دریافت می گردد و در خصوص واریز وجه به حسابهای بانک یادشده ، هیچگونه کارمزدی از مشتریان دریافت نمی گردد.

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2017RSSEMailInstagramAparat Channel