يکشنبه 05 بهمن 1393

الكترونيكی

بانك ملي ايران در راستاي اهداف دولت الكترونيك و تحقق بانكداري الكترونيك هر روز بيش از پيش با ارائه خدمات نوين بانكي خود را در رسيدن به اين هدف مصر نموده و مشتريان را قادر مي سازد تا از هر مكان و در هر زماني بتوانند خدمات بانكي خود را دريافت نمايند .

امكاناتي از نوع :‌

خدمات نوين بانك ملي ايران به شما مشتريان ارجمند مي باشد.

 

از ما بيشتر بخواهيد

 


درگاه خدمات بانک ملی ایران
سيستم ايميل بانك ملي PodCast