شنبه 11 بهمن 1393

ارزی

بانك ملي ايران به عنوان بزرگترين بانك كشور افتخار دارد كه علاوه بر ارائه خدمات ريالي، نيازهاي ارزي مشتريان عزيز را نيز با استفاده از شبكه گسترده شعب خود در داخل و خارج از كشور برآورده سازد.

بانك ملي ايران با استفاده از استانداردهاي بانكداري نوين بين المللي و بهره مندي از فناوري هاي روز ضمن گام نهادن در مسير بانكداري الكترونيك تنوع خدمات ارزي را نيز در نظرگرفته است و آمادگي خود را در زمينه ارائه بهينه كليه خدمات ارزي در شعب ارزي اعلام مي نمايد.

مجموعه مقررات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


درگاه خدمات بانک ملی ایران
سيستم ايميل بانك ملي PodCast