اداره كل رفاه و درمان

معرفی اداره |  اطلاعات تماس |  اطلاعیه و خبر 

 

اداره  كل رفاه و درمان بانك ملي ايران ، يكي از مجموعه ادارات مركزي اين بانك است كه تحت نظر مدير امور ذيربط فعاليت مي‏نمايد.
بانك ملي ايران با توجه خاص به نقش سازنده و بالقوه نيروي انساني در اين سازمان همواره لزوم تأمين امكانات رفاهي ، ورزشي در راستاي آسايش و  سلامت جسمي و روحي كاركنان را مدنظر داشته و مورد تأكيد قرار داده است و با توجه به امكانات بانك از هيچ كوششي در ارائه  هرگونه خدمت و مساعدت به كاركنان فروگذار ننموده است.

 

 

فهرست ادارت >>