مدیر عامل و اعضای هيات مديره بانک ملی ايران

 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
دکتر عبدالناصر همتی  


عضو هیأت مدیره
محمد رضا حسین‌ زاده
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۰۱۱۷
پست الکترونیکی:
 m.hosseinzadeh@bmi.ir


عضو هیأت مدیره
سید ولی اله فاطمی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۲
پست الکترونیکی:
 s.v.fatemi@bmi.ir
 
عضو هیأت مدیره
غلامرضا پناهی
تلفن: ۶۶۷۳۲۸۱۱ 
پست الکترونیکی:
gh.panahi@bmi.ir
  

عضو هیأت مدیره
برات کریمی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۱
پست الکترونیک:
b.karimi@bmi.ir


BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2016RSSEMailAparat Channel