مدیر عامل و اعضای هيات مديره بانک ملی ايران

 

 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
محمدرضا حسین زاده
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۱۹۹۷
پست الکترونیکی:
m.hosseinzadeh@bmi.ir
مشاهده بیوگرافی
 

  
عضو هیأت مدیره
برات کریمی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۱
پست الکترونیک:
b.karimi@bmi.ir

عضو هیأت مدیره
سید ولی اله فاطمی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۲
پست الکترونیکی:
 s.v.fatemi@bmi.ir
 
عضو هیأت مدیره
غلامرضا پناهی
تلفن: ۶۶۷۳۲۸۱۱ 
پست الکترونیکی:
gh.panahi@bmi.irBMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2016RSSEMailAparat Channel