دوشنبه 06 بهمن 1393

مدیر عامل و اعضای هيات مديره بانک ملی ايران


 مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
دکتر عبدالناصر همتی 


عضو هیأت مدیره
محمد رضا حسین‌ زاده
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۰۱۱۷
پست الکترونیکی:
 m.hosseinzadeh@bmi.ir


عضو هیأت مدیره
جمال دامغانیان
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۱۳۸۳
پست الکترونیکی:
 j.damghanian@bmi.irعضو هیأت مدیره
سيد ولی اله فاطمی اردكانی
تلفن: ۶۶۷۳۱۱۹۵
پست الکترونیک:
s.v.fatemi@bmi.ir


درگاه خدمات بانک ملی ایران
سيستم ايميل بانك ملي PodCast