مدیر عامل و اعضای هيات مديره بانک ملی ايران

 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
دکتر عبدالناصر همتی  


عضو هیأت مدیره
محمد رضا حسین‌ زاده
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۰۱۱۷
پست الکترونیکی:
 m.hosseinzadeh@bmi.ir


عضو هیأت مدیره
جمال دامغانیان
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۱۳۸۳
پست الکترونیکی:
 j.damghanian@bmi.ir

 
عضو هیأت مدیره
برات کریمی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۱
پست الکترونیکی:
 b.karimi@bmi.ir

عضو هیأت مدیره
سيد ولی اله فاطمی اردكانی
تلفن: ۶۶۷۳۱۱۹۵
پست الکترونیک:
s.v.fatemi@bmi.ir

عضو هیأت مدیره
غلامرضا پناهی
تلفن: ۶۶۷۳۲۸۱۱
پست الکترونیکی:
gh.panahi@bmi.ir

BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2015RSSEMail  | Aparat Channel