واحدهاي بانک ملي ايران
کد واحد

نام واحد كد پستي  
استان شهر
محل واحد نوع واحد
درجه  

امكانات

 
    


تعداد نتايج يافت شده : 18 مورد
کد نامآدرساستانشهروضعيت خودپرداز
50 بانک مرکزی ايران خيابان فردوسی مستقل  وضعيت خودپرداز
60 مرکزی خيابان فردوسی مقابل سفارت المانمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
63 بازار خيابان 15خردادمقابل سبزه ميدانمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
64 مهرملی خ فردوسی ساختمان صندوق پس اندازمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
69 سعدی خيابان سعدی جنوبی پلاک 515مستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
75 حافظ ميدان حسن ابادمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
137 فردوسی انقلاب بين ميدان فردوسی وخ نجات الهی مستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
251 تمرکزاسناد طبقه سوم ساختمان شعبه بازارمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
271 اسکان خيابان وليعصرميردامادساختمانهای اسکانمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
279 پتروشيمی پتروشيمی مستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
304 حج وزيارت ازادی بين رودکی وخوش سازمان حج واوقافمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
310 صندوق قرض الحسنه پس اندازملی ايران  مستقلتهران وضعيت خودپرداز
695 بورس اوراق بهادار خيابان حافظساختمان بورس اوراق بهادارمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1245 شهرک دانشگاه دهکده المپيکمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
1255 تعويض پلاک خودروميثم مستقردرمرکزتعويض پلاک خودروغرب تهرانمستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
2001 کارخانه صنعتی ايران خودرو جاده مخصوص کرج کيلومتر14مستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
8888 مرکزشتاب  مستقل  وضعيت خودپرداز
9990 دايره وصول چکهای سيباشعبه سعدی  مستقلتهران -بومهن -سولقان -کن وضعيت خودپرداز
شعب استان مرکزی تهران >>
BMIQRCode
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2015RSSEMail